quarta-feira, setembro 13, 2006

Beiras1


Figura importantísima no noso País, calquera cousa que diga é merecente de ser tida en conta.